دسته: کارت سانترال

کارت سانترال

KX-TE82494

ارسال شده توسط مدیر سایت

نمایشگر 3 کانال کالر آی دی خط شهری
TES824 – TEM824

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TE82491

ارسال شده توسط مدیر سایت

کانال اپراتور گویا (سیستم دیزا)
TES824 – TEM824

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TE82483

ارسال شده توسط مدیر سایت

3خط شهری / 8 خط داخلی هایبرید یا آنالوگ
TES824 – TEM824

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TE82480

ارسال شده توسط مدیر سایت

2 خط شهری / 8 خط داخلی آنالوگ
TES824 – TEM824

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TE82474

ارسال شده توسط مدیر سایت

8 خط داخلی آنالوگ
TES824 – TEM824

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TE82461

ارسال شده توسط مدیر سایت

4 کانال درب بازکن
TES824 – TEM824

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TE82460

ارسال شده توسط مدیر سایت

2 کانال درب بازکن
TES824 – TEM824
 

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDE6101

ارسال شده توسط مدیر سایت

– کارت مادر بورد سانترال پاناسونیک
– قابل استفاده در باکس TDE600 پاناسونیک

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDE0110

ارسال شده توسط مدیر سایت

کارت دی اس پی 16 تایی سانترال VOIP
ظرفیت 4 عدد IP GATEWAY – ظرفیت 8 عدد IP EXENSION
TDE100 – TDE200 – TDE600 -KX-NCP1000 -KX-NCP500

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDA6382

ارسال شده توسط مدیر سایت

– کارت خط شهری ۱۶ پورت
– پشتیبانی از  Caller ID
– قابل استفاده برای مدلهای KX-TDA/TDE600-620 پاناسونیک
 

بیشتر بخوانید