دسته: کارت سانترال

کارت سانترال

KX-TDA0490

ارسال شده توسط مدیر سایت

16 کانال VOIP Gateway
TDA100 – TDA200 – TDA600

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDA0484

ارسال شده توسط مدیر سایت

4 کانال VOIP Gateway
TDA100 – TDA200 – TDA600

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDA0470

ارسال شده توسط مدیر سایت

16 کانال VOIP Extension
TDA100 – TDA200 – TDA600

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDA0410

ارسال شده توسط مدیر سایت

کارت ارتباطی ما بین مرکز تلفن و شبکه کامپیوتر
TDA100 – TDA200 – TDA600

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDA0290

ارسال شده توسط مدیر سایت

کارت PRI پاناسونیک KX-TDA0290 برای اتصال به خط E1 می باشد.
کارت E1 سانترال پاناسونیک مدل 0290 روی سانترال های TDA و TDE استفاده می شود.
TDA100 / TDE100 – TDE200 / TDA200 – TDE600 / TDA600

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDA0196

ارسال شده توسط مدیر سایت

کارت ریموت (کنترل از راه دور جهت برنامه ریزی)
TDA100 / TDE100 – TDE200 / TDA200 – TDE600 / TDA600

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDA0194

ارسال شده توسط مدیر سایت

کارت سانترال KX-TDA0194 ازجدیدترین مدل های ارائه شده توسط شرکت پاناسونیک می باشد.دارای 4کاناله SVM به جای کارت دیزا
(نصب روی کارت آپشن)،همچنین باقابلیت ضبط500 پیغام تامدت 120دقیقه   KX-TDE100-200-600

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDA0193

ارسال شده توسط مدیر سایت

کالر آی دی خطوط شهری 8 خطی
TDA100 / TDE100 – TDE200 / TDA200 – TDE600 / TDA600

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDA0192

ارسال شده توسط مدیر سایت

2 کانال اپراتور گویا – 2 کانال پیغام گیر
TDA100 / TDE100 – TDE200 / TDA200 – TDE600 / TDA600

بیشتر بخوانید

کارت سانترال

KX-TDA0191

ارسال شده توسط مدیر سایت

4 کانال اپراتور گویا – کارت دیزا
TDA100 / TDE100 – TDE200 / TDA200 – TDE600 / TDA600

بیشتر بخوانید